Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) / Otizm Spectrum Bozukluğu

sınıf aksiyon

IMG_6237

Sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeler içeren beş bozukluğa ayrılan bir tanı grubudur. En çok bilinen YGB otizmdir.

Ebeveynler YGB belirtilerini bebeklikten itibaren fark edebilir ve bozuklukların ortaya çıkışı genellikle üç yaş civarındadır.

YGB’si olan çocukların yetenekleri, zekâları ve davranışları oldukça farklılık gösterir. Bazı çocuklar hiç konuşmaz, bazıları sınırlı kelime hazneleriyle az konuşurlar, bazılarının da dil gelişimi görece normaldir. Yineleyici oyun oynama tarzı ve sınırlı sosyal beceriler oldukça barizdir. Yüksek sesler ve ışık gibi algısal bilgilere sıradışı tepkiler de sıklıkla görülür.

 

YGB’nin belirtileri aşağıdaki iletişim sorunlarını içerebilir:

  • Dili kullanmada ve anlamada zorluk
  • Kişiler, nesneler ve olaylar ile ilişki kurmakta zorluk
  • Oyuncaklar ve nesnelerle alışık olmadık tarzda oyun oynama
  • Tanıdık çevrede ve rutin davranışlarda değişikliklerde zorlanma
  • Yineleyici vücut hareketleri ve davranış tipleri

Otizm

Asperger Sendromu

Rett Sendromu

Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu

images

Denge ve Fonksiyonel Beceriler Salonu

Yöntem ve Teknikler

Sınıflarımız