Dil Becerileri

Konuşma becerisi edinme sürecinde alıcı dil becerileri ve ifade edici dil olmak üzere iki önemli unsur vardır. Alıcı dil dışarıdan gelen seslerin tepkilerin anlaşılmasını ifade eder. İfade edici dil ise çocuğun kendini ifade etmek için verdiği tepkilerden oluşan öğeler bütünüdür.
Dil kısa sürede kazanılan ve gelişen bir beceri olmadığından çocuğun gün boyunca kullanacağı bir araç gibi düşünülmeli ve çocuk her söylediği sözcük için desteklenmelidir. Dil becerililerinin geliştirilmesinde birçok yöntem ve teknik vardır. Görsel ve işitsel kullanılan yöntemler etkili olur. Bu yöntemlere bireysel ve grup çalışmalarında yer verilmesi gerekir.
Şu anda çalışılan yöntem çocuğun kartları ayırma ve ilişkilendirme işlemi sırasında el ve göz koordinasyonunu ve küçük kas becerilerini, eksik olan nesneyi belirleme, eşleştirme, ilişki kurma ve her bir karttaki resmin neresinde olduğunu ayrıştırma kısaca bilişsel becerilerini, resimleri sözel olarak tanımlama ve eksik nesnelerin adlarını söyleme sırasında kelime haznesini, dil kullanımını ve doğru ifade edebilme becerisini desteklemeyi hedefler. Grup halinde çalışırken de iş birliği yapma, başarı duygusu özgüvenini geliştirme ,sosyal -duygusal gelişimini de desteklemede yardımcı olur. Uzman Öğretici Nadide Uzun