Kaynaştırma ve Bütünleştirme

Özel eğitimde kaynaştırma ve bütünleştirme birimi, öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun destek sağlamakla görevlidir. Bu birim genellikle şu görevleri yerine getirir:

1.⁠ ⁠Bireysel Eğitim Programları (BEP) Hazırlama

Öğrencilerin ihtiyaçlarına özel olarak belirlenen BEP'leri oluşturmak.

2.⁠ ⁠Öğrenci İlerlemesini İzleme ve Değerlendirme

Öğrencilerin gelişimini düzenli olarak takip edip, gerektiğinde değerlendirme yapmak.

3.⁠ ⁠Öğrencilere Destek Sağlama

Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere sınıf içinde veya dışında ek destek sağlamak.

4.⁠ ⁠Öğretmen ve Diğer Personel ile İşbirliği

Sınıf öğretmenleri, rehberlik birimi ve diğer personelle işbirliği yaparak öğrencilerin gereksinimlerine uygun stratejiler geliştirmek.

5.⁠ ⁠Veli İletişimi ve Bilgilendirme

Velilerle düzenli iletişim kurarak öğrencinin evde de desteklenmesini sağlamak.

6.⁠ ⁠Adaptasyon ve Modifikasyon Sağlama

Ders materyallerini ve yöntemlerini öğrencinin ihtiyaçlarına uygun hale getirme.

7.⁠ ⁠Öğrenci Entegrasyonunu Sağlama

Öğrencilerin sınıf içinde sosyal ve duygusal olarak entegre olmalarını desteklemek.

8.⁠ ⁠Eğitim Personeline Eğitim Verme

Öğretmenlere, rehberlik çalışanlarına ve diğer personeline özel eğitim konularında eğitim verme.

Bu görevler, özel eğitimde kaynaştırma ve bütünleştirme biriminin öğrencilere en iyi şekilde destek sağlamak için gerçekleştirdiği temel faaliyetleri içermektedir.

Aile Yönlendirme Programı

Özel çocuklar dünyaya geldiklerinde mevcut aile sisteminde önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Ailelerin çocuğun mevcut durumunu kabulü zor ve destek alınması gereken bir dönem olmaktadır. İlk tanının konulması ile birlikte, ailelerin yapması gerekenler ve evdeki düzen değişikliği tüm aile bireylerini etkilemektedir. Kimi zaman anne baba arasında ciddi problemler olmakta, kimi zaman sağlıklı, çocuklar ihmal edilmektedir. Özellikle bu süreçte çoğu anne artan yük ile birlikte bir süre sonra tükenmişlik yaşamaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı, ailelere verilen danışmanlık desteği onların baş etme becerilerini artırmakta, kabulü kolaylaştırmakta, bilgi paylaşımı sonucunda çocuğa yapılan olumlu davranışlar artmaktadır. Tüm bu danışmanlık hizmetleri alanlarında tecrübeli sosyal hizmet uzmanı ve psikolog tarafından verilmektedir. Çocukların bilişsel, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişiminde ailelerin önemini biliyor, sizlere en uygun desteği vermek için bekliyoruz.

Okul Yönlendirme Programı

Akademik adım ailesi olarak, çocuklarda başarılı bir ilerleme için çalışmalarımızda, aile ve okul desteğini almanın önemine inanıyoruz. Kuşku götürmez bir biçimde çocukların hayatlarında okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları çok önemli bir yer tutmaktadır. Çocukların özellikle ilkokul döneminde model aldıkları figür öğretmenlerdir ve bu aşamada kurulacak iyi bir ilişki çocukların öz yeterliliğinde, kendini ifade etmesinde, sağlıklı bir psikoloji geliştirmesinde ve başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bu nedenlerle akademik adım ailesine gelen çocukların bireysel eğitim programları belirlendikten ve çocuğun bireysel özellikleri keşfedildikten sonra, okul ziyaretleri ile ortak bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Bu toplantılara kurum müdürü, psikolog ve çocuğun ilgili öğretmenleri katılmakta, çocuğun akademik başarısının yanı sıra, psikososyal özellikleri de ele alınmaktadır. Son olarak ailelere öneriler sunulmaktadır.

× WhatsApp