Okul Öncesi 3-6 Yaş

– Konuşmayı geç öğrenme

– Konuşurken zorluk yaşaması, kelime seçerken zorlanma

– Büyük-küçük, az-çok vb. kavramları öğrenmede zorluk yaşama ve karıştırma

– Kafiyeli sözcükleri öğrenmede zorlanma

– Oyun oynarken yaşıtlarına uyum sağlayamama

– Yaşıtlarının yapabildiği becerileri yapamaması veya yapmakta zorlanma

– Çizgi yada boyama çalışmalarında zorlanma

– Alıcı dil becerilerinde söylenen karmaşık cümleleri anlama ve yorumlamada zorluk

– Ardı ardına gelen yönergelerde sıra takibi yapamama

– Motor becerilerinin gelişiminde geride kalma

– Dikkat dağınıklığı

– Eylemleri karıştırma ( gitmek, gelmek, inmek çıkmak )