Okul Dönemi

Öğrenme Güçlüğünün İlköğretim Döneminde Belirtileri

– Okuma ve yazmayı öğrenmede zorluk yaşama

– Okuma hızında yavaşlık

– Yazarken harf atlama

– Okurken harf atlama

– Bozuk yazma

– Kelimeleri değiştirerek okuma

– Okurken ve yazarken zorlanma

– Harfleri birbirine karıştırma (b,d,p gibi)

– Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi)

– “6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama

– Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma

– Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme.(Ayların sırası,haftanın günlerini sıralama)

– Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma

– Renkleri karıştırma

– Sağı solu ayırt etmekte zorlanma

– Kendini,bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte zorlanma

– Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma

– Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma

– Okula gitmek istememe

– Yazarken sıra,satır atlama

– İmla kurallarını uygun yazmakta zorlanma

– Noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirine karıştırma