Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğüne sahip olmak, insanların belirli yaşam becerilerini öğrenmekte zorlandıkları anlamına gelir. Öğrenme güçlüğü çeken çocukların sadece kendileri olmalarına, onları her zaman tedavi etmeye veya düzeltmeye çalışmadan oldukları gibi kabul edilmelerine izin vermek önemlidir.

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

 Öğrenme güçlüğü kişiden kişiye değişiklik gösterse de genel anlamda; eni şeyler öğrenme, iletişim, okuma, yazma veya kişisel bakım gibi konularda geri kalmaktır. Öğrenme güçlüğü türleri büyük ölçüde farklılık gösterir. Hafif düzeyde engeli olan biri minimum destekle bağımsız olarak yaşayabilirken, ağır ve ağır engeli olan biri 24 saat bakıma ihtiyaç duyabilir.

 Öğrenme güçlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından “yetişkinlikten önce başlayan, yeni veya karmaşık bilgileri anlama, yeni beceriler öğrenme (zeka bozukluğu), bağımsız olarak başa çıkma yeteneğinde azalma (bozulmuş sosyal işlevsellik) ile önemli ölçüde azalmış bir yetenek” olarak tanımlanmaktadır.

Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

 Öğrenme güçlüğü tedavisi, sadece okulda değil evde de bir çocuk için bir dünya farkı yaratabilir. Tedavi edilmeyen çocuklar, öğrenme güçlüğünü sınıf arkadaşlarının öğrenme yetenekleriyle karşılaştırdıklarında kolayca hüsrana uğrayabilir. Başarısızlık ve yetersizlik duyguları yaşayabilirler. Öğrenme güçlüğü tedavileri, bir çocuğu başarıya hazırlamak için yapılan eylemlerdir. Bu nedenle, öğrenme güçlüğü tedavisi, bir çocuğun yaşam kalitesinin yanı sıra öğrenme başarısını da artırabilir.

 Beyindeki bir işleme sorunu olduğu için, öğrenme güçlüğü tedavi edilemez. Ancak bazı yöntemlerle üstesinden gelinebilir. Öğrenme güçlüğü tedavisi ne kadar erken başlarsa o kadar etkili olur. Bir öğrenme problemini erken teşhis etmek ve tedavi etmek, bir çocuğun sınıf arkadaşlarının önemli ölçüde gerisinde kalmadan önce öğrenme stratejileri kazanmasını sağlar. Öğrenme güçlüğü tedavisi ayrıca özgüven sorunları, duygusal veya davranışsal sorunlar gibi diğer mücadeleleri de en aza indirebilir veya önleyebilir.

 Tedavi müdahaleleri, çocuğunuzun ruh sağlığı için de çok önemlidir. Çoğu zaman, bir çocuk öğrenme güçlüğüne sahip olduğunda, hayatlarının diğer yönlerinde zorluklar yaşarlar. Bu deneyimler yaygındır;

Depresyon, anksiyete ve diğer duygusal problemler,

Zayıf sosyal beceriler ve arkadaşlık kurma ve sürdürme sorunları,

Atletik/fiziksel becerilerde gecikme,

Davranış sorunları,

Kendine güvensizliktir. 

 Öğrenme Güçlüğü İçin Özel Eğitim Yöntemleri Nelerdir?

 Çocuğunuzun bireyselleştirilmiş Eğitim programı (IEP), öğrenme değişikliklerini ve düzenlemelerini belirtir. Bu müdahaleler okulda önemli tedavi yaklaşımlarıdır. Değişiklikler ve uyumlaştırmalar, çocukların akranlarıyla aynı materyali biraz farklı bir şekilde öğrenmelerini sağlayan düzenlemelerdir. Örneğin, yazma bozukluğu olan bir Çocuk için yapılacak değişiklikler, öğrencinin ödevleri ve testleri sözlü olarak tamamlamasına izin verebilir. Ayrıca birçok okul temelli tedavi ve müdahale, öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri desteklemek için kullanılmaktadır. Bunlar;

Materyalleri daha küçük parçalara bölen bire bir öğretim gibi yoğun öğretim teknikleri,

Çocuğa işi tamamlaması için fazladan zaman tanımak, öğrenciye yardımcı olması için bir not tutucu atamak,

Görsel yardımlar,

Anımsatıcı cihazlar gibi hafıza yardımcıları,

İşitsel ve görsel ötesinde duyuları kullanan çok modlu öğretim,

Sınıf öğretimi sırasında öğretmen check-in’leri,

Hedefler, cesaretlendirme, olumlu pekiştirme gibi motive edicileri kullanma,

Baypas müdahaleleri, öğrencilerin sözlü olarak sınava girme veya bir okuyucuya sahip olma gibi bir engel alanını aşmalarına izin verir.

Öğrenme bozukluğu tedavileri de evde yapılmalıdır. Ev tabanlı destek çok önemlidir. Çocuğunuzun öğretmeniyle aynı müdahaleleri kullanmak zorunda değilsiniz çünkü ortamınız, hedefleriniz ve çocuğunuzun görevleri farklıdır. Ev yaşamı için önemli bir tedavi müdahalesi, çocuğunuza koşulsuz destek olmaktır. Hayal kırıklıklarını dinleyin ve engelleri aşmak için güçlü yanlarını kullanmalarına yardımcı olun. Ev ödevi, Öğrenme Güçlüğü olan çocuklar için bir sorun olabilir. Özel bir ödev alanı oluşturun ve günlük ödevler için yapılandırılmış bir rutin oluşturun. Yardım etmeye çalışırken siz ve çocuğunuz çatışırsanız bir öğretmen tutmayı düşünmelisiniz.