Erken Çocukluk 0-3 Yaş

Erken Çocukluk 0-3 Yaş

Erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan 0-6 yaş arası dönem, gelişim için çok önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocukların gelişimi çok hızlıdır ve çocuklar birçok beceriyi öğrenmeye hazırdır.Erken Çocukluk Özel Eğitimi ( EÇÖZE) bu bağlamda 0-6 yaş arası gelişimsel geriliği olan ya da gelişimsel gerilik riski altındaki çocuklara ve ailelerine sunulan destek hizmet süreci olarak tanımlanabilmektedir.

Erken Çocukluk Eğitim Programlarında, pek çok yaklaşım benimsenmiş olsa da, çocuk, aile ve çevre arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayan ekolojik yaklaşım teorisi, çocuğun gelişiminde çevre koşullarının etkili olduğuna ilişkin yapılan araştırma sonuçlarının neticesinde yaklaşık yirmi yıldan bu yana programlarda öne çıkmaktadır. Çocuğa verilecek erken eğitim hizmetinin, öncelikle çocukla yakın ilişki içerisinde olan annenin, babanın ve öğretmenin olmak üzere çevrenin katılımı sağlandığı sürece etkili olabileceği bilinmektedir.

Kurumumuzda, ilk olarak detaylı değerlendirme yapılmakta,değerlendirilen çocuğun seviyesi tam olarak belirlendikten sonra ekolojik teoriyi destekleyici nitelikte eğitim planları hazırlanmakta,çocukla çalışırken bireysel özelliğine uygun materyaller tercih edilmekte,eğitim sürecine ailenin katılımını sağlama ve bu süreçte aktif olarak rol almaları bağlamında yoğun destek programları hazırlanmakta(örnek uygulama,ev ödevleri,plan çizelgeleri vb.) ve aile-öğretmen arası geri dönütlerle çocuğun ilerlemesi sistematik bir şekilde takip edilmektedir.

Kullandığımız yöntemler çocuğun özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte;Oyun Temelli Öğretim,Etkinlik Temelli Öğretim,Montessori Yaklaşımı gibi yöntemler uygulamalarımız sırasında sıklıkla kullanılmaktadır.