Ergoterapi

ERGOTERAPİ NEDİR  ?

  • Ergoterapi yaş grubu fark etmeksizin herhangi bir tanısı olan veya olmayan danışanlar(kişiler) ile çalışır. Değerlendirmeler yaparak tespit ettiği eksiklik veya yapması gerektiği halde yapamadığı becerileri belirleyerek bu alanlara yönelik KİŞİ MERKEZLİ terapi programı ile KİŞİNİN BAĞIMSIZLIĞINI sağlamaya yönelik çalışmalar yapan bir SAĞLIK MESLEĞİDİR.
  • Doğuştan veya daha sonradan kazanılan fiziksel , psikolojik , bilişsel , psikososyal engelleri olan ve günlük yaşam aktivitelerine katılmalarında problemi olan bireylerle ilgilenir.
  • Bir çok çalışma alanı mevcuttur ; Psikiyatri , PEDİATRİ , Geriatri , Mesleki rehabilitasyon , el rehabilitasyonu , Onkoloji , Az gören rehabilitasyonu , Nörolojik rehabilitasyon gibi alanlarda zorluk yaşayan bireylerin tedavisinde görev alır.
  • Kurumumuzda ise daha çok PEDİATRİK Ergoterapi alanda hizmet vermekteyiz , peki hangi tür bozukluklarda çalışmaktayız ?

* Duyu Bütünleme Bozukluğu

*Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

*Serebral palsi

*Down Sendromu

*Gelişimsel gecikmeler

*İnce ve kaba motor fonksiyon bozukluğu

*Zihinsel Engeller

*Psiko sosyal bozukluklar

*Duyu İşlemleme Problemi

*Kas Hastaliklari /Ortopedik Yaralanmalar

*Denge Ve Postür Problemleri

*Otizm Spektrum Bozukluğu

*Görsel İşlemleme Bozukluklari

*Özel Öğrenme Güçlüğü

*Disleksi (okumada güçlük )

*Disgrafi (Yazma Bozukluğu)

* El Yazisi Ve El Becerisi Problemleri

* Yutkunma Bozukluğu

*Nörogelişimsel Bozukluklari

*Büyüme Ve Gelişim Geriliği

*Oyun Ve Sosyalleşmede Problemleri

*Kendine Bakim Beceri Problemleri

*Temel Refleks Problemleri

* Davraniş Bozukluğu Üzerine Çalişmalar

* Günlük Yaşam Beceri Eğitimi Ve Serbest Zaman Etkin Kullanma

* Dikkat Ve Odaklanma

* Sosyal Ve İletişim Becerileri Eğitimi

*Ev, Okul Ve Çevre Düzenleme Çalişmalari

*Aile Eğitimleri

*Fonksiyonel Mobilite Ve Oyun Beceri Eğitimi

  • Ergoterapistler Çocuklarla Neler Yapar?

* Çocukların motor becerileri üzerinde çalışarak oyuncakları kavraması, kalem tutması, yazı yazmasını sağlar.

*Çocukların oyun ve okul becerilerini geliştirmek için temel becerilerin oluşmasını sağlarlar.

* Pediatrik rehabilitasyonda ergoterapist, çocuğun kendine bakım, serbest zaman ve oyun aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerilerini geliştirerek çocuğun sosyal alanda rol edinmesini sağlar.

*Ciddi gelişimsel gecikmeler yaşayan çocuklara yapması gereken temel görevleri öğretir. Banyo yapmak, giyinmek, diş fırçalamak, yemek yiyebilmek…

*Davranış bozukluğu olan çocukların, olumlu davranışlarını sürdürebilmeleri için uygunsuz davranışlarının bırakılmasını sağlar. Başkalarına vurmak ,cisimleri fırlatmak, ısırmak, bağırmak, eşyalara zarar vermek…

*Fiziksel engelli çocuklarda yemek yiyebilmeleri, bilgisayar kullanabilmeleri, yazı yazabilmeleri için gerekli koordinasyon ve beceriyi geliştirirler.

* Odaklanma ve sosyal beceri geliştirmek için duyusal ve dikkat sorunları olan çocuklarda gerekli olan tedaviyi uygular.

*Yeme veya giyinme gibi kişisel bakım görevlerinde artan bağımsızlığı da içerebilir, yaşa uygun sosyalizasyon becerileri ile oynama kabiliyetinin arttırılmasını da, daha okunaklı bir şekilde yazmayı öğrenmeyi de, sakin kalmayı öğrenme için stratejileri ve günlük yaşama adapte olmayı da içerir.

*Çocuğun normal fizyolojik ve duyusal ve nörolojik gelişimini engelleyebilecek; Duyusal, Motor, Bilişsel, Algısal, Çevresel, Sosyal ve psikososyal etmenler testlerle değerlendilir. Sorun alanları ve çocuğun ihtiyaç alanlari belirlenir. Bu süreçte aile de terapi programına dahil edilmekte, aile bilinçlendirmesi yapılarak ev programı sunulmaktadır.

* Ergoterapistler, danışanlarının ev, okul ortamında ve aile ortamında işlevsel olmaları için gerekli becerileri teşvik etmek, korumak ve geliştirmek için çalışırlar. Hayata aktif katılımı teşvik ederler. Öğrenme, benlik saygısı, özgüven, bağımsızlık ve sosyal etkileşim gibi alanlarda destek verirler. Bunlarla birlikte, en önemli rolleri çocuğun duyusal işleme bozukluklarını değerlendirmek ve hedeflemektir. Bu, öğrenme engellerini kaldırmak, danışanların sakin ve daha regüle olmasına yardımcı olmak için faydalıdır.

*Örneklendirecek olursak ergoterapi sayesinde bir çocuğun yemek yeme banyo yapma, diş firçalama  gibi günlük yaşam becerileri veya serbest zaman aktivitesi olarak akran grubları ile  sosyal çevreye katilim, uyum ve oyun oynama, kitap okuma, bisiklete binme, ip atlama gibi  sosyal beceri gerektiren serbest zaman aktivitelerine bağimsiz ve  aktive bir şekilde katılımı ergoterapi tarafından hedeflenerek çocuklarımızın hem sosyal hem emosyonel /duyusal, hem fiziksel hem de psikososyal gelişimleri sağlanmaktadır.

  • Duyu Bütünleme ve Ergoterapi ;

* Duyularımız yoluyla çevredeki uyaranlar algılanarak beynin merkezi sinir sitemine uyarı gönderilir. Merkezi sinir sistemi yani beyin ve omurilikte bu uyarılar bilgi olarak işlenir ve bu bilgilere uygun cevap oluşturur. Bu duyulardaki değişiklik sonucu danışanda olan problemleri gidermeye yönelik KİŞİ MERKEZLİ BİR TERAPİ uygulanır.

* Duyu bütünleme temelli Ergoterapi seansları  çocukların bireysel ihtiyaçlarına göre , çocuğun ilgilerinden ve çocuğun öncülük ettiği biçimde planlanmaktadır. Bu seanslar sıklıkla öz sakinleşmeyi , vücut farkındalığını , motor planlama ve kaba , ince motor becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Ergoterapi ilk başta HEDEFE YÖNELİK AKTİVİTELER düzenleyerek , duyusal işleyişin geliştirilmesi ve postür , dikkat ve sakinleşme gibi temel becerilerin geliştirilmesini sağlar . İlerleyen süreçlerde ise çocuğun koordinasyon ve vücut farkındalığını geliştirmesine yardımcı olmak için , daha çok beceri temelli aktivitelere geçilir. Asıl hedef ise  ÇOCUĞUN ETKİLENMİŞ GÜNLÜK YAŞAM VE OYUN AKTİVİTELRİNİ BAĞIMSZILIĞA ULAŞTIRMAKTIR.

* Tanı almış veya tanısı olmayan danışanlar için Ergoterapistler ilk önce danışana özgü değerlendirmeler yapar. Değerlendirme sonucuna göre danışanın yapamadığı veya problemli olduğu alanları tespit ederler. Her müdahale kişiye özeldi ama genel olarak müdahale programı en alt basamaktan başlar ve en üst basamağa doğru ilerle.

*Duyusal sistemler beyin ve vücudun bilgi kapılarıdır. Duyularımız çevremizdeki dünyayı öğrenmeyi mümkün kılmaktadır. Beyin, olaylara cevap vermek, dikkat etmek, öğrenmek, öğretmek, planlamak ve organize etmek için vücuttan ve çevreye ait çeşitli duyu bilgisini anlamalıdır. Bu işleme “duyusal entegrasyon” denir.

*Çoğu kimseler için, duyusal entegrasyon normal çocukluk faaliyetleri yoluyla doğal olarak gelişir. Bazı insanlar için, duyusal entegrasyon, bir çocuğun çevreye ve çevrelerindeki diğer insanlara nasıl karşılık verdiğini ve etkileşimde bulunduğunu iddia ederek, gerektiği kadar verimli bir şekilde gelişmez.

* Duyusal bilgileri işleme konusunda zorluk çeken çocuklar:

Kıpır kıpır,

Yeni motor becerilerini öğrenmekte yavaş olur,

Giysilere karşı hassas olur,

“Akıllı ama tembel” olarak tanımlanmalıdır.

Etkili Müdahale Yaratmak,

Pediatri alanında çalışan ergoterapistlerin, bir çocuğun yeni becerilerini daha kolay öğrenmelerine yardımcı olan altta yatan duyu ve motor temele hitap etmek için tedavi sırasında duyusal entegrasyon bilgilerini kullanmaktadır. Yaklaşımımız her çocuğa ve ailenin işlevsel ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiştir. Çocukların güç ve zorluklarıyla ilgili gözlemlerini açıklıyor, böylece aile üyeleri çocuğun duyusal girdi işleyen güçlüklerinin günlük yaşamdaki faaliyetleri nasıl etkilediğini ortaya çıkartıp, bireye özgü tedavi planı oluşturuluyor.

* Ebeveynler ve terapistler birlikte çalıştıklarında, her biri her bir çocuğun daha iyi anlaşılmasına ve daha etkili müdahaleye yol açan yeni anlayışlar kazanımlar sağlanıp, günlük hayata adaptasyonu ile tedavi süreci etkinliğini sürdürüyor.

* Merkezimizdeki ergoterapi birimimizde, duyu bütünleme odamız  bulunmaktadır. Ergoterapi duyu bütünleme odası hem görselliği hemde uygulanan tedavi yöntemeleri açısından tüm imkanlara  sahiptir. Ergoterapi odası kişi merkezli, duyusal odaklı  olup duyusal entegrasyonu artırarak günlük yaşam aktivitelerinde çocuklarımızın bağımsız olmasını kolaylaştırıyor.

* Oluşturulan duyu bütünleme odasında özel alanlarda çocuklarımız eğlenerek tedavi ediliyor günlük yaşamlarında daha uyumlu hale geliyor. Ergoterapi ile bireylerin fiziksel, psikolojik ve bilişşel, sosyal olarak iyi olmasi hedefleniyor.

* Çocuğun durumu standardize testlerle değerlendirilerek haftada belirli araliklarla seansa aliniyor. Ergoterapi birimimiz öncelikle gözlem  değerlendirme tedavi ve danışmayı  içerir.

* Seans sonrasında ailelere de ev programı verilerek rehabilitasyonun daha verimli olması hedeflenmektedir.