Dispraksi

Dispraksi, amaçlı hareketlerin kontrolünde yaşanılan zorluktur. Dispraksi görülen çocuklar, motor gelişiminde sorun yaşar, sıklıkla düşer ve koordinasyon gerektiren hareketleri yapamazlar. Dispraksi problemi yaşayan çocuklar normal veya üstün zeka seviyesinde olabilirler. Dispraksi, tek başına görülebileceği gibi dil sorunları, beceriksizlik, algı ve düşünme sorunları ile birlikte de görülebilir.
Uzman desteği ile konuşma ve dil becerilerinin geliştirilmesi, motor gelişim eğitimlerinin verilmesi veya çocuğun gözlemlenerek sorun yaşadığı hususlara özel destek sağlanması mümkündür.