DEHB Tedavi Edilebilir Mi?

DEHB Tedavisi

Sorunun karmaşıklığı ve çok boyutlu olması nedeniyle tedavide aile, çocuk öğretmen işbirliği ve ilaçla desteklenme en etkili sonucu vermektedir.

Dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik ve benzeri yakınmalar çocukların sürekli hata yapmasına neden olurken, bir yandan bu çocuklar sürekli eleştirilir ve engellenirler. Bunlara bağlı olarak çocuklar çok ender olarak başarı duygusu tadarlar. Zayıf benlik imgesi geliştirdikleri için kendilerini işe yaramaz ve beceriksiz olarak görmektedirler. Başarısızlık, yetersizlik duyguları, ilişki bozukluları bu çocukların içinde büyük üzüntü ve öfke duyguları uyandırır. Bu duyguları ya içlerine atarak kendilerine zarar verme yolunu seçerler ya da herkesi rahatsız edecek şekilde davranırlar. Psikoterapi çocuğun güçlükleri ile başa çıkmasında ve öğrenmeye daha istekli olmasında ona yardımcı olacaktır. Tedavideki temel amaç güçlü yanların ortaya çıkarılmasıdır.