Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Birimi

Çocuğun doğumundan itibaren ilk sosyal çevresi ailesidir. Çocuğu en iyi tanıyan ve gelişimsel süreci boyunca çocuğu en çok destekleyen yine ailesidir. Çocuklar okul öncesi dönemde pek çok bilgi ve beceriyi, anne, baba ve diğer aile bireylerinden öğrenirler. Eğitimin en iyi gerçekleştirileceği yer ailedir. Fakat doğal eğitici rolü üstlenen anne- babaların önemi uzun yıllar göz ardı edilmiş ve halâ bu durum birçok ailede devam etmektedir. Aileler eğitimde sadece bilgi alıcı konumunda kalarak uygulayıcı konumuna geçememektedirler.

Çocuğun gelişimsel sürecini olumlu yada olumsuz yönde etkileyen kısımda burada başlar. Çocuklar doğumdan itibaren çevresini gözlemlemeye, dinlemeye kısacası 5 duyu organıyla da algılamaya başlar. Tüm bunlar bireyin yetişkinlik dönemindeki kişiliğini büyük ölçüde belirleyen okul öncesi dönemde ve okul döneminde de devam eder. Çocuğun hayatının en büyük parçası olan ailenin davranışları çocuğun kişiliğini belirlemede büyük önem taşımaktadır. Bir çocuk için en iyi model ailedir. Sorumluluklarını yerine getiren farkındalık düzeyi yüksek bir birey yetiştirmek isteyen bir aile kendi sorumluluğunda olan çocuğunun eğitiminde uygulayıcı konuma geçmeli ve onun bireysel farklılıklarını keşfetmelidir. Bu çocuk için en iyi model olma yöntemidir.


Aile eğitimi çalışmalarında; Ailenin çocukla ilişkilerini olumlu yönde geliştirebilmeleri hedeflenir. Anne babaların çocuklarına beceri öğretebilmeleri varolan problem davranışlarla başa çıkabilmeleri, çocuğu daha iyi kontrol edebilmeleri ve aile eğitimi çalışmalarının odak noktası, çocuk ve çocukla olan ilişkilerdir.

Aile çocuk hakkında her türlü bilgiyi en iyi sağlayan kişilerdir. Çocuğun tanılama süreci, gelişim düzeyi, güçlü ve zayıf yanları, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları, yaşadıkları sorunlar ve gereksinimleri konularında en doğru bilgiler ebeveynlerden alınabilir. Bu nedenle öğretmenler hazırlayacakları programlarda en büyük yardımı anne babalardan alacaklardır.

Bunun yanında aileler öğretmenlerden aldıkları bilgilerle eğitime evde devam ettiklerinde çocuğun farklı gelişim alanındaki becerileri daha hızlı edinilir. Görüldüğü üzere ebeveynler, öğretmenler için en önemli bilgi kaynakları ve yardımcılarıdır. Eğitim öğretmen ve aile işbirliği sayesinde verimli olabilir ve kalıcı öğrenme gerçekleşebilir.

× WhatsApp